Põnevad lähituleviku väljakutsed

Tänaseks on teadlastel õnnestunud puurida piisavalt sügavale, et  saada informatsiooni kuni 800 000 aastat tagasi valitsenud olude kohta. Järgmiseks eesmärgiks on võetud puurida piisavalt sügavale, et teha järeldusi 1,5 miljoni aasta taguste olude kohta.

Eesti Antarktika Ekspeditsioon orienteerub jätkuvalt rannalähedastele uuringutele Rossi merel ning Victoria maa rannikule rajatava väikese uurimisjaama võimalustele austraalsetel suvedel. Eesti Antarktika Ekspeditsioon (ESTANTEX) on eesmärgiks võtnud teha rahvusvahelisel tasemel uuringuid, mis oleksid oluliseks panuseks Antarktikas tehtavasse teadusesse ning sobituksid Eesti teaduse üldisesse konteksti.

Veebruaris saabuvad Antarktikast tagasi soome kolleegidega uurimisretkele suundunud Priit Tisler ja Timo Palo. Nende sealseks ülesandeks on ilmauuringute raames panna üles mitmeid instrumente ning viia läbi meteoroloogilisi mõõtmisi.

Venemaa on vastu võtnud suurejoonelise arengukava puurimaks lõpuni 3,7 kilomeetri paksune jääkate Vostoki järve kohal ja uurimaks seda kuni miljon aastat atmosfäärist eraldatud unikaalset veekeskkonda. Venemaa kulutab järgmise kümne aasta jooksul Antarktika-uuringutele 700 miljonit eurot.

NASA ja ÜRO teostavad uuringuid, et mõista kliima soojenemise mõju maailmamere tasemele. NASA teadlased on avaldanud arvamust, et Antarktika ja Gröönimaa jääkuplite sulamisega võib lähisajandeil kaasnev meretaseme tõus ulatuda kuni 25 meetrini.

Taas on ellu äratatud ka Euroopa jääuurimisprojekt, mille eesmärgiks on uurida, kuidas polaarjää reageerib kliimamuutustele ja milline võiks olla meretaseme tõus tulevikus.

  • Toetajad

    ESF TeaMe Archimedes      Haridus- ja Teadusministeerium