Põlevkivitehnoloogia Enefit

Püramiidi tipus – Põlevkivitehnoloogia Enefit
Enefit 280 on Eesti 100-aastasele kogemusele rajanev uusim põlevkivist energia ja õli tootmise tehnoloogia. Praegu ehitatakse Narva esimest uue põlvkonna õlitehast, mis peaks valmis saama aastal 2012. Lisaks arendustele Eestis pakutakse meie ainulaadset tehnoloogiat ka maailmaturul – Jordaaniasse rajatakse Enefit 280 tehnoloogial töötav elektrijaam ja õlitehas. Hiljuti omandati ka suurim kompleksne eraomandis olev põlevkivivaru USA Utah osariigis, kus alustatakse ettevalmistusi kuni 57 000 barrelise päevatoodanguga põlevkivitööstuse väljaarendamiseks.

Mis on põlevkivi?

Lihtsalt öeldes on põlevkivi kivim, milles on sedavõrd palju orgaanilist ainet, et ta tõepoolest põleb. „Tekkinud on ta mere põhjas või järve põhjas vetikaterikka muda settimisel basseini põhja, kus mineraalseid ained ei ole liig palju, et see hoopis ära summutada. Põlevkivi on üks ütleme kehva kivisöe, väga tuharikka kivisöe vaesem vend. Ta on veel tuharikkam, temas on orgaanilise aine sisaldus veel väiksem ja seetõttu ta on raske kütus, raske toore. Aga tema tõuseb nüüd maailmas esiplaanile oma erilise omaduse tõttu, temast ei saa mitte ainult kütet vaid temast saab õli. Ja kuivõrd maailma naftavarud on lõppemas, siis temale vaadatakse eelkõige kui õlikivile,“ ütleb geoloogia emeriitprofessor ja Enefiti nõunik Väino Puura. [ Loe edasi... ]

Enefit-tehnoloogia

Enefit-tehnoloogias kasutatakse tahket soojuskandjat. Eestis 1953. aastal kasutusele võetud tehnoloogia on sellest ajast saadik tohutult edasi arenenud. Kuigi kogu Nõukogude aja laiendati Eesti põlevkivist õli tootmist oli oluline aasta selles vallas 1980, mil otse Eesti elektrijaama kõrval pandi tööle esimene uus süsteem nimega Enefit. Selle Nõukogude Liidus loodud ja Eesti NSV kastasetatud tehnoloogia nimi on kombinatsioon sõnadest energy ja fit, ehk siis sobivad energialahendused. Uued seadmed ei olnud kohe alguses nii edukad kui loodeti ja aja jooksul on neist uuendatud 70 protsenti. [ Loe edasi... ]

Enefit-tehnoloogia eksport Jordaaniasse ja USA-sse

Viimastel aastatel on tekkinud Eesti põlevkivitööstusele veel üks uus dimensioon: üha elavam rahvusvaheline huvi Eesti kogemuste vastu. Elavdunud huvi põhjuseid on kaks: eestlaste pikaajaline kogemus ja unikaalsed teaduslikud meetodid ning nafta hinna pidev kasv. [ Loe edasi... ]

  • Toetajad

    ESF TeaMe Archimedes      Haridus- ja Teadusministeerium